BRO’sisters

Program synergie benefitů a služeb společnosti Sodexo. Cílem loga bylo zachycení diversity, genderové vyváženosti a celkové pracovní rovnováhy.